Hostel dla osób uzależnionych

Hostel jest przeznaczony do krótkoterminowego pobytu dla kobiet z małoletnimi dziećmi (mieszkańców miasta Poznania), które są uzależnione od alkoholu. Jednym z niezbędnych warunków jakie kobieta musi spełnić ażeby zostać przyjęta do Hostelu jest ukończone leczenie stacjonarne bądź w trakcie leczenia ambulatoryjnego w Poradni Leczenia Uzależnień albo na oddziale dziennym.

We współpracy z zespołem pracowników merytorycznych tj. pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, psycholog oraz pedagog, każdy ma szansę uzyskać wsparcie w zakresie m.in.:

  • utrzymania abstynencji,
  • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • wypełniania codziennych czynności,
  • rozwoju osobistego i społecznego,
  • poruszania się na rynku pracy,
  • uregulowania spraw socjalno- bytowych- również w środowisku lokalnym,
  • podtrzymania / polepszenia kontaktów z najbliższym otoczeniem,
  • doskonalenia roli rodzica/opiekuna.

W trakcie pobytu w Hostelu będzie  możliwość uczestniczenia  zarówno w zajęciach grupowych organizowanych przez psychologa, pedagoga oraz pracownika socjalnego, jak i w indywidualnych spotkaniach.

Działalność Hostelu nastawiona jest na kompleksową pomoc, która ma sprzyjać podejmowaniu  przez podopieczne czynności zmierzających do usamodzielnienia się w środowisku lokalnym.

 

Hostel oferuje do dyspozycji podopiecznych:

  • pokoje dwu lub trzy osobowe
  • kuchnie i łazienki do wspólnego użytku, świetlicę dla dzieci oraz pralnie

Siedziba: ul. Botaniczna 2

60-586 Poznań

tel. (61) 841 10 12, fax. (61) 847 01 27